1/8/07

Μεγάλες αλήθειες από ένα παραμύθι...

"Adieu, dit le renard.
Voici mon secret. Il est très simple:
on ne voit bien qu'avec le coeur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

L'essentiel est invisible pour les yeux,
répéta le petit prince, afin de se souvenir "
Antoine de Saint Exupery, Le Petit Prince

Αντίο, είπε η αλεπού στον Μικρό Πρίγκιπα
Να το μυστικό μου. Είναι πολύ απλό:
Δεν βλέπουμε καθαρά παρά μόνο με τη καρδιά,
Αυτό που είναι ουσιαστικό, δεν είναι ορατό με τα μάτια.

Αυτό που είναι ουσιαστικό, δεν είναι ορατό με τα μάτια,
επανέλαβε ο Μικρός Πρίγκιπας για να το θυμάται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: